Mugai Ryu

<!--:en-->Traditional, japanese swordfighting from Samurai with Katana for cultivating mind and body.<!--:--><!--:nl-->Traditional, japanese swordfighting from Samurai with Katana for cultivating mind and body.<!--:-->

Mugai Ryu

Mugai Ryu Kata

<!--:en-->Forms that have been passed down for generations, aiming to hone ones body control, technique and awareness.<!--:--><!--:nl-->Forms that have been passed down for generations, aiming to hone ones body control, technique and awareness.<!--:-->

Mugai Ryu Kata

Tameshigiri

<!--:nl-->Cuttingtest to ensure correct execution and quality of technique.<!--:--><!--:en-->Cuttingtest to ensure correct execution and quality of technique.<!--:-->

Tameshigiri

Mugai Ryu Kenjutsu

<!--:en-->Essential techniques and principles taught with the wooden sword for fighting-applications with a partner.<!--:--><!--:nl-->Essential techniques and principles taught with the wooden sword for fighting-applications with a partner.<!--:-->

Kenjutsu

[:nl]Kochōkai is in 2011 opgericht met het doel de beoefening van koryū bujutsu (klassieke krijgskunsten) te stimuleren en ondersteunen.

Kamakura Budokan

Onder koryū bujutsu worden alle krijgskunsten verstaan waarvan de oorsprong voor de modernisering van Japan plaatsvond. Hiervoor wordt vaak het jaar 1868 aangehouden. Voor deze modernisering bestond het Japanse kaste-systeem met de samoerai als militaire kaste. Voor deze koryū bujutsu begint in Japan de interesse met elke generatie af te nemen, maar is een zeer belangrijk cultureel erfgoed. Steeds meer scholen worden dan ook buiten Japan beoefend. Deze beoefenaars wil Kochōkai de kans geven om vrij te kunnen trainen in haar zaal.

Kochōkai betekent letterlijk vlinder vereniging/bijeenkomst. In Japan staat de vilder symbool voor de ziel. Ze worden beschouwd als symbolen van vreugde en een lange levensduur.

Geïnspireerd door Kamakura Budokan (Openbare Sporthal voor krijskunsten in de Japanse stad Kamakura) maakt Kochōkai gebruik van een oud concept en waarin nieuw leven wordt geblazen. In Kamakura Budokan kan elke budoka (budo: krijgskunst; ka: beoefenaar) voor 2 uur een plekje “huren” in een van de zalen. Daar kan hij voor zichzelf of met een groep trainen. Op een spontane wijze ontstaan groepjes en lessen die regelmatig bijeenkomen om te trainen.

Kochōkai biedt meedere mogelijkheden om te trainen:

  • Vrij trainen voor koryū budōka op de vrije trainingsuren
  • Wekelijkse lessen in verschillende disciplines
  • Ruimte voor studiegroepen van koryū bujutsu

Kochōkai organiseert naast de reguliere trainingen ook op regelmatige basis museumbezoeken, workshops, seminars en demonstraties.

Als je op de hoogte gehouden wilt worden van seminar, workshops, nieuwe theorie artikelen en nog veel meer, overweeg dan onze Facebook-pagina te “like-en”:[:en]Kochōkai was founded in 2011 with the aim to encourage and support the practice of koryū bujutsu (classical martial arts).

Kamakura Budokan

Koryū bujutsu means all martial arts that originated before the modernization of Japan. The year 1868 is often used for the date of this modernization. Befor this date the Japanese caste system existed with the samurai as a military caste. Unfortunately the interest in koryū bujutsu in Japan is decreasing with each generation, but is a very important cultural heritage. More and more schools are also practiced outside Japan. These practitioners are welcome to train at Kochōkai’s open-practice hours.

Kochōkai literally means butterfly association/meeting. In Japan the butterfly is symbol of the soul. They are regarded as symbols of joy and long life.

Inspired by Kamakura Budokan (Public Sports Hall for martial-arts in the Japanese city of Kamakura), Kochōkai makes use of an old concept rejuvenated. Kamakura Budokan offers any budōka a place for 2 hours “rent” in one of the rooms. They can train for themselves or in a group. In a spontaneous way groups and classes are created that meet regularly to train.

Kochōkai offers several possibilities to train:

  • Practice for koryū budōka on open traininghours
  • Weekly classes in several budō disciplines
  • Room for study-groups of koryū bujutsu

Besides the weekly training, Kochōkai also organises museumtrips, workshops, seminars en demonstrations on a regular basis.

If you like to stay up to date and see all the articles; pictures; seminars and other interesting stuff please consider “like”-ing our Facebook-page.[:]