Mugai Ryu

<!--:en-->Traditional, japanese swordfighting from Samurai with Katana for cultivating mind and body.<!--:--><!--:nl-->Traditional, japanese swordfighting from Samurai with Katana for cultivating mind and body.<!--:-->

Mugai Ryu

Mugai Ryu Kata

<!--:en-->Forms that have been passed down for generations, aiming to hone ones body control, technique and awareness.<!--:--><!--:nl-->Forms that have been passed down for generations, aiming to hone ones body control, technique and awareness.<!--:-->

Mugai Ryu Kata

Tameshigiri

<!--:nl-->Cuttingtest to ensure correct execution and quality of technique.<!--:--><!--:en-->Cuttingtest to ensure correct execution and quality of technique.<!--:-->

Tameshigiri

Mugai Ryu Kenjutsu

<!--:en-->Essential techniques and principles taught with the wooden sword for fighting-applications with a partner.<!--:--><!--:nl-->Essential techniques and principles taught with the wooden sword for fighting-applications with a partner.<!--:-->

Kenjutsu

[:nl]Kochōkai is in 2011 opgericht door Arjan F. Tervoort. Arjan stapte op zijn achtste voor het eerst een dōjō binnen om judo te leren. Sinds die tijd studeert hij budō.

Na een paar jaar begon zich een interesse voor wapenkunsten te ontwikkelen en via een kleine zijstap heeft Arjan ongeveer 11 jaar getraind in een ninpō bujutsu school; een moderne in Nederland ontwikkelde “spin-off” van het onderricht van Takamatsu Toshitsugu.

In deze tijd begon Arjan ook meditatie te beoefenen en op zijn 16e met starte hij de beoefening van zazen in de Sōtō/Rinzai-lijn van Maezumi Taizan. Tegenwoordig beoefent Arjan Zen bij André van der Braak in Zen centrum Amsterdam.

Naast ninpo beoefende Arjan ook andere budo-vormen. Eén daarvan was aikido, waarin Arjan vanaf 1999 traint. Beginnend bij Gertjan van Dijk, daarna voor een lange tijd bij Erik Louw, Simon Deering en tegenwoordig bij Aikidojo-Haarlem bij Martijn Duchatteau van Yuwakai, bij wie hij zijn shōdan examen haalt in 2011. Bij Aikidojo-Haarlem verzorgt Arjan, sinds zijn start in aikido-training daar, tevens op vrijdagavond de klassieke wapenklas.

Bij zijn aikido leraar Erik Louw studeert Arjan sinds 2002 ook de klassieke wapenschool Tenshin Shōden Katori Shintō ryū. Daar leert Arjan in het begin zowel de hoofdlijn van Otake Risuke als de lijnen van Sugino Yoshio en Hatakeyama Goro. Voor Hatakeyama sensei overlijd ontvang Arjan van van hem zijn mokuroku.

Sinds 2010 beoefent Arjan Mugai ryū iaihyōdō, heeft van Niina Toyoaki soke in 2013 zijn sandan ontvangen en geeft hij les in Kochōkai in Haarlem. Verder start hij dat jaar ook zijn beoefening in chadō (thee-ceremonie) bij Herman Somsen van de Urasenke school.

In 2012 start Arjan zijn training in Meifu Shinkage ryū shurikenjutsu en Jiki shinkage ryū naginatajutsu (waarvan de overeenkomst in naam toevallig is / er bestaat geen links tussen de twee scholen) en herstart hij zijn beoefening in kyūdō (waar hij aanvankelijk in 2005 mee gestart was maar na een aantal jaar mee gestopt was).

Vanaf 2014 traint Arjan, in een studiegroep in Kochōkai, Hōzōin ryū sōjutsu. Verder coördineert hij sinds dat jaar de tweejaarlijke “European Kobudō Convention“.

Arjan spreekt Japans en is meerdere malen naar Japan op bezoek geweest voor training en culturele studie.[:en]Kochōkai was founded in 2011 by Arjan F. Tervoort. Arjan stepped into a dōjō to learn judō when he was eight years old. And since that time he has always studied budō.

After a few years an interest began to form for weapon-arts and Arjan has trained in ninpō bujutsu, a “spin-off” modern school in the Netherlands based on the teachings of Takamatsu Toshitsugu, for about 11 years.

During this time, Arjan started to practice meditation, and at age 16 he started the practice of zazen in the Sōtō/Rinzai-line of Maezumi Taizan. Today Arjan practices Zen with Andre van der Braak at the Zen center in Amsterdam.

Besides ninpō Arjan practiced other budō forms. One of them was aikido, in which Arjan has been training from 1999. Starting with Gertjan van Dijk, then for a long time with Erik Louw, Simon Deering and currently in Aikidojo-Haarlem with Martijn Duchatteau of Yuwakai, where he received shōdan in 2011. Since the start of his aikidō training at Aikidojo-Haarlem Arjan has been teaching classic weapon class on Friday-evening there.

From his aikidō teacher Erik Louw, with whom Arjan is studying since 2002, he learns the classical weapon school of Tenshin Shōden Katori Shintō ryū. In the beginning Arjan learns both the main line of Otake Risuke as the lines of Sugino Yoshio and Hatakeyama Goro. Before Hatakeyama sensei’s passing Arjan receives mokuroku from him.

Since 2010 Arjan practices Mugai ryū iaihyōdō, and receives sandan from Niina Toyoaki soke in 2013. Arjan teaches Mugai ryū in Kochōkai Haarlem. That year he also started his practice in chadō (tea ceremony) with Herman Somsen of the Urasenke school.

In 2012 Arjan started his training in Meifu Shinkage ryū shurikenjutsu and Jiki Shinkage ryū naginatajutsu (schools whose names happen to be similar / there is no links between the two schools) and he restarted his practice in kyūdō (he initially started in 2005 but discontinued his practice after a few years).

From 2014 Arjan has been training Hzōin ryū sōjutsu in a study group at Kochōkai. He also coordinates the biannual “European Kobudō Convention” since that year.

Arjan speaks Japanese and has visited Japan several times for training and cultural studies.[:]