Mugai Ryu

Traditionele Japanse zwaardvechtkunst met katana afkomstig van de samoerai, bedoeld voor cultivatie van lichaam en geest

Mugai Ryu

[:nl]

Privacybeleid

  1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term ‘persoonsgegevens ” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze Verklaring inzake gegevensbescherming, die we onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor het vastleggen van gegevens op deze website (dwz de verwerkingsverantwoordelijke ” )?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de sectie “Informatie vereist door de wet ” op deze website.

Hoe leggen we uw gegevens vast?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in ons contactformulier invult.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bevatten voornamelijk technische informatie (bijv. Webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een ​​foutloos aanbod van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen via het adres vermeld in de sectie “Informatie vereist door de wet ” op deze website als u vragen heeft over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor details de Verklaring inzake gegevensbescherming in de sectie “Recht op beperking van gegevensverwerking. ​

Analysetools en tools van derden

Het is mogelijk dat uw browse-patronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij analyseprogramma’s noemen. In de regel worden de analyses van uw browse-patronen anoniem uitgevoerd; dwz de browse-patronen kunnen niet naar jou worden herleid. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de prestaties ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie hierover verwijzen wij u naar onze privacyverklaring hieronder.

U heeft wel de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses. In deze privacyverklaring informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en zijn pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, wordt een verscheidenheid aan persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Hierbij wijzen wij u erop dat de overdracht van gegevens via internet (dwz via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (aangeduid als de verwerkingsverantwoordelijke ” in de AVG)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Arjan Tervoort

Jephtastraat 1
2026 WB Haarlem

Telefon: +31-(0)23-5380319
E-Mail: arjan@kochokai.nl

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming die u ons al heeft gegeven ook te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van enige gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 Sect. 1 lit. e of f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Raadpleeg deze gegevensbeschermingsverklaring om de rechtsgrondslag te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij in staat zijn om dwingende beschermingswaardige gronden voor de verwerking van uw gegevens aan te dragen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien het doel van de verwerking is het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om deel te nemen aan directe reclame, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonlijke gegevens voor de doeleinden van dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar op grond van art. 21 lid 2 AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar ze gewoonlijk hun woon- of werkplaats hebben of op de plaats waar de vermeende schending plaatsvond. Het recht om een ​​klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als juridische middelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat we alle gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een ​​contract na te komen, aan u of een derde partij overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke zou moeten eisen, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- en / of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aankooporders of vragen die u ons als websitebeheerder indient, gebruikt deze website een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “https: // ” naar​https: // ” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie over, blokkering, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. Mogelijk hebt u ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om op elk moment contact met ons op te nemen op het adres dat wordt vermeld in de sectie “Informatie vereist door de wet. ​

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in de sectie “Informatie vereist door de wet. ​

​ Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.              

​              

​              

​ 21 Sect. 1 AVG, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.              

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van hun archivering – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen. of om belangrijke redenen van algemeen belang die worden aangehaald door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de sectie “Informatie vereist door de wet ” om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De exploitanten van deze website en zijn pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

In sommige gevallen gebruiken onze website en zijn pagina’s zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies. ​ Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u elke keer dat er cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gebracht en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om de acceptatie van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en om de automatische verwijdering te activeren. van cookies wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. De winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om een ​​technisch foutloze en geoptimaliseerde terbeschikkingstelling van de exploitant te garanderen ’s diensten. Als er andere cookies (bijv. Cookies voor de analyse van uw surfgedrag) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

​              

​              

​              

​              

​              

​              

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de exploitant ’s website. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

4. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het YouTube-platform, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld altijd verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra je een YouTube-video op onze website begint af te spelen, wordt een verbinding met YouTube ’s servers worden tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bij uw YouTube-account bent ingelogd terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u begonnen bent met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over onze websitebezoeker verkrijgen. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, die buiten onze controle liggen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier weer te geven. Volgens art. 6 Sect. 1 lit. f AVG, dit is een gerechtvaardigd belang.

Voor meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat, raadpleegt u het YouTube-privacybeleid voor gegevens onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Google Web Fonts (lokale insluiting)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google om een ​​uniform gebruik van lettertypen op deze site te garanderen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd zodat een verbinding met Google ’s servers zullen niet tot stand worden gebracht in combinatie met deze applicatie.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om het gebruik van de Google Maps-functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres zijn opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel overgedragen aan een van Google ‘s-servers in de Verenigde Staten, waar het wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals gedefinieerd in art. 6 Sect. 1 lit. f AVG.

Raadpleeg Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens .s Verklaring inzake gegevensprivacy onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en .