Mugai Ryu

Traditionele Japanse zwaardvechtkunst met katana afkomstig van de samoerai, bedoeld voor cultivatie van lichaam en geest

Mugai Ryu

Yagyū Shinkage ryū 柳生新陰流

Yagyū Shinkage ryū 柳生新陰流 werd door Yagyū Munetoshi in mid 16e eeuw gesticht en specialiseert zich in kenjutsu (zwaardvechtkunst).

De school is een van de meest gerenommeerde in het Japans zwaardvechten. Mede door een aantal van haar beroemde schoolhoofden (Munenori en Yubei) en het feit dat ze een van de twee scholen waren die de zwaardkunst instrueerden de Tokugawa-shoguns.

https://www.youtube.com/watch?v=948pUzrdfMs

Yagyū Shinkage ryū 柳生新陰流 was founded by Yagyū Munetoshi in mid 16th century, and specializes in kenjutsu (swordsmanship).

The school is one of the most renowned in Japanese swordsmanship. In part due to some of it’s famous headmasters (Munenori and Yubei) and the fact they were one of the two schools who taught fencing to the Tokugawa-shoguns.

https://www.youtube.com/watch?v=948pUzrdfMs

Tegenwoordig is Yagyū Shinkage ryū Yagyū-kai gevestigd in Aichi, Japan en wordt geleid door Yagyū Koichi (22ste generatie hoofdmeester en opvolger van de school)

De oprichter van Shinkage ryū (Kamiizumi Nobutsuna), liet de school na aan zijn grootste leerling, Yagyū Munetoshi, die zijn eigen naam aan de school heeft toegevoegd.

Disclaimer:
Dit artikel is onderdeel van een groeiende index van klassieke scholen. De bedoeling van deze artikelen is een achtergrond te verschaffen voor de budō-leerlingen van Kochōkai. Vanwege het introducerende karakter van deze artikelen, wordt er slechts kort ingegaan op elke school.

Wanneer beschikbaar, wordt er gebruik gemaakt van filmbeelden van Steven Fletcher Radzikowski van Gudkarma Arts welke wij van harte steunen in zijn projecten.

Mocht er per abuis foutieve informatie staan in dit artikel verwijzen wij u graag naar Arjan. Wij stellen uw hulp erg op prijs.Currently Yagyū Shinkage ryū Yagyū-kai is located in Aichi, Japan and is led by Yagyū Koichi (22nd generation headmaster and successor to the school)

The founder of Shinkage ryū (Kamiizumi Nobutsuna, who) bequeathed the school to his greatest student, Yagyū Munetoshi, who added his own name to the school.

Disclaimer:
This article is part of a growing index of classical martial art schools. The purpose of these articles is to provide background information for the budō-students of Kochōkai. Because of the introducing character of these articles, they will only touch the surface of each school.

When available a video by Steven Fletcher Radzikowski of Gudkarma Arts is used. We wholeheartedly support his projects regarding the documentation of classical budō.

If, by any chance, there are mistakes in this article please contact Arjan. We appreciate your kind help.